Inženjerski nadzor

U procesu stvaranja građevine ključni učesnici su investitor, projektant, izvođač I nadzorni organ, koji u ime investitora vrši stručni nadzor nad izgradnjom objekta.

Nadzor nad izvodjenjem radova podrazumeva

  • Praćenje dinamike izvođenja radova
  • Praćenje troškovnika i količina izvedenih radova – održavanje budžeta u planiranim okvirima
  • Kontrola kvaliteta ugrađenih materijala i opreme
  • Izrada i kontrola gradilisne dokumentacije (dnevnik, gradjevinska knjiga, knjiga inspekcije itd)
  • Koordinacija svih učesnika i procesa u realizaciji projekta
  • Pridržavanje mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa Zakonom o BZNR RS.